Over Body Stress Release

Het opslaan van spierspanning (body stress) gebeurt in vaststaande patronen. Body Stress Release-practitioners zijn opgeleid om deze patronen te herkennen. We testen het lichaam op body stress, gebruikmakend van reflexen van het lichaam.

Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases de cliënt nodig heeft en in welke richting deze moeten worden uitgevoerd.

De release bestaat uit het geven van kleine, lichte impulsen met de duimen of handen op de juiste plaats en in de juiste richting. Het lichaam kan door deze impulsen de spierspanning laag voor laag loslaten. Hierdoor krijgt het zenuwstelsel weer ruimte en kan de communicatie tussen de hersenen en het lichaam zich herstellen.

Het lichaam kan weer optimaal functioneren; de natuurlijke veerkracht en gezondheid keren terug.

Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er ‘oude’ pijn of irritatie aan de oppervlakte komen, maar ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, emotionele reacties, of grotere activiteit van organen in reactie op de verbeterde communicatie tussen zenuwen.