In verband met Covid-19

Ook wij nemen bepaalde maatregelen om verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen.

Ten Eerste vragen we u niet te komen als uw antwoord op één van de onderstaande vragen Ja is:

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

 

Verder vragen we u tijdens uw bezoek aan de praktijk de volgende regels te volgen:

1. We geven geen handen;
2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op;
3. Kom zo veel mogelijk alleen (dit geldt natuurlijk niet voor kinderen onder 16 jaar);
4. Beperk toiletbezoek zo veel mogelijk, was na toiletbezoek uw handen en droog ze af met een individuele handdoek die daarna in de was gaat;
5. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
6. Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas;
7. Kom op tijd maar niet te vroeg op uw afspraak zodat u niet te lang in de wachtruimte zit;
8. Hou zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot uw behandelaar en andere mensen;
9. Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw elleboog;
10. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
11. Betaal met pin of eventueel per overschrijving;

 

Wij zullen zorgen dat:

1. We na elke klant de behandelbank, deurknoppen, stoelleuningen, pinautomaat etc. schoonmaken;
2. Tussen alle afspraken 5 minuten vrij wordt gehouden om zo veel mogelijk te voorkomen dat klanten tegelijk in de praktijk zijn;
3. Er voldoende schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen beschikbaar zijn;
4. We voor elke behandeling onze handen goed wassen;
5. We elke klant vóór de afspraak begint vragen of ze symptomen hebben die op een mogelijke Corona besmetting duiden;
6. We contact met de huid zo veel mogelijk vermijden (d.m.v. het gebruik van op 60 graden wasbare doekjes).

 

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.